การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาตำราเพื่อการตีพิมพ์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาตำราเพื่อการตีพิมพ์" โดยได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูล เทคนิคและวิธีการในการจัดทำตำราสื่อการสอนต่างๆ รวมถึงกระบวนการจัดส่งเพื่อการพิมพ์และจัดจำหน่ายหรือเผยแพร่ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะสังคมศาสตร์ได้นำไปใช้ในการผลิตผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและวิชาการด้านต่างๆต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.