Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร คณะสังคมศาสตร์

 
 

 ข่าวกิจกรรม สนง.

 งานคลังและพัสดุ กำลังดำเนินการพัฒนา website เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ร่วมเสนอแนะรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่


 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ร่วมใช้งานระบบ Social Network Facebook ของชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเฉพาะกลุ่มของคณะสังคมศาสตร์ และกลุ่มอื่นๆเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่


 ข่าวศึกษาต่อ/วิชาการ

 รับสมัครตรงเพิ่มเติม โครงการภาคพิเศษ 3 สาขา 23-26 มิถุนายน 2560 เฉพาะ 23 มิถุนายน 2560 เริ่ม 13.00-15.30 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สาขารัฐศาสตร์ฯ สาขาจิตวิทยา สาขาภูมิศาสตร์


  คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 สนใจ โปรดคลิก


 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ งดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://mapol.soc.ku.ac.th


  ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
จัดโดย โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

 ข่าวสมัครงาน

 รับสมัคร พนง.เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ประจำโครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
      คลิกที่นี่

 รับสมัคร พนง.เงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยอาคารสถานที่ คลิกที่นี่


 ข่าวงานคลัง/พัสดุ

 งานคลังและพัสดุ ขอแจ้งกำหนดการด้านการเบิกจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2560
    เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ สำหรับ คณาจารย์ บุคลากรและดครงการต่างๆดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่


 ข่าวกิจการนิสิต

 ขอให้นิสิตที่กำลังจะขอจบการศึกษาภาคฤดูร้อน สามารถบันทึกขอจบผ่านระบบได้ที่ website


เดือน มกราคม-กันยายน 2560

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.