กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ของ มก.66

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2566
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป หลังจากนั้นเป็น พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติของ มก.
ซึ่งปีนี้คณะสังคมศาสตร์ได้รับรางวัล ได้แก่ รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป
ด้านการวิจัย สายสังคมศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17
โดยได้รับรางวัลประเภทที่ 1 ผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0ในภาพรวม (Overall Verdict) ทั้ง 8 Critiria อยู่ที่ระดับ 4 คะแนนขึ้นไป
และช่วงเย็นได้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ณ สนามรักบี้ด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.