การนำเสนอทุนวิจัยโดบ วช.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มก. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ทุนและแนะนำโจทย์วิจัยประจำปี 2567”
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากร 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พจี ยุวชิตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.