กิจกรรมฝ่ายประกันคุณภาพฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 18  กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ "การระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะสังคมศาสตร์” โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดรายละเอียด รวมทั้งให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของส่วนงาน เพื่อการดำเนินการจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องต่อภารกิจของส่วนงานต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.