การศึกษาดูงาน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรงานบริหารและธุรการ
คณะสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านสารบรรณออนไลน์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณบดีผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และ รศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
และบุคลากรคณะฯ ให้เกียรติต้อนรับและบรรยายระบบงานด้านสารบรรณออนไลน์ และระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระยุทธิ์ พิมพาภรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ บรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation กับการพัฒนานวัตกรรม” และหัวหน้าสำนักงานเลขาคณะ
ได้บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน” ในช่วงสุดท้ายบรรยายโดยคุณอภิญญา ชนะพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ในเชิงปฏิบัติการ “ระบบงานสารบรรณออนไลน์” เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณออนไลน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำกระบวนการบริหารที่ดี
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของหน่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.