โครงการสานพลังเพื่อพัฒนา มก.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีและ ผศ.ดร.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่จะระดมความคิดการดำเนินโครงการเพื่อที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ  BigDATA ของมหาวิทยาลัยฯและโครงการหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะและสำนัก ของทุกวิทยาเขต ประมาณ 80 ท่าน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.