การอบรมการสร้างนวัตกรรมด้วยวิธีวิจัย

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ระหว่างวันที่ 7, 21-22 กรกฎาคม 2561 หน่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม โดย ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ร่วมกับ หจก. TSIS ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน : มุ่งประเด็นการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย (Innovation Decelopment and Research เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยให้ผู้เข้าอบรมเริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านแนวคิดและเครื่องมือจากการทำวิจัยเป็นหลัก โดยมีการอบรมที่ประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างการบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้เครื่องมือในบริบทเสมือนจริง (Activity) และการนำเสนอผลงานที่นำมาปรับใช้ (Presentation) ซึ่งผุ้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.