พบทีมที่ปรึกษา EDPex ครั้งที่ 3/2563

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ได้พบกับคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของ มก. ได้แก่  รศ.ดร.วิกร  ตัณฑวุฑโฒ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ (คณะสิ่งแวดล้อม) คุณวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผศ.ดร.พัชารวดี ศรีบุญเรือง (คณะเกษตร)และ นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ (สำนักประกันฯ) ซึ่งมาติดตามผลดำเนินการ การเตรียมความพร้อมของส่่วนงาน รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบ EdPEx ขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.