การประชุมระดับชาติด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่18

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติเพื่อกล่าวต้อนรับ ท่านฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทยและผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นเวทีนำเสนองานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา และการนำเสนอผลงานของนักวิชาการจากทั่วประเทศ กิจกรรมวิชาการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศด้านวิชาการที่จะจัดขึ้นโดยภาควิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องในปีแห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี (พ.ศ.2517-2567)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.