กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ฯร่วมกับสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยความร่วมมือจากกองสหภาพยุโรป กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการจำลองการประชุมเอเชีย-ยุโรป(อาเซม) เนื่องในโอกาสวันอาเซม ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้แก่นิสิตที่ศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การระดมสมอง และการจำลองสถานการณ์สมมุติการประชุมระดับนานาชาติ ทั้งนี้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษา การกล้าแสดงออก ซึ่งได้รับการชื่นชมจากวิทยากรเป็นอย่างมาก

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.