โครงการ Reskill&Upskill

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565   คณะสังคมศาสตร์ โดยภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการ Reskill&Upskill  เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และ 2564 ในธีม “CEO Vision: ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง” โดยเรียนเชิญ รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาบรรยายในหัวข้อ "216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร"  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรง ศรีพระราม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิด  โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ Reskill& Upskill ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิต ศิษย์เก่า ประชาชนและสื่อมวลชน ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.