งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุ2566

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ "การแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566" เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละเพื่อคณะสังคมศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีและความผูกพันภายในองค์กรระหว่างผู้เกษียณอายุกับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ในปีนี้มีคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุ 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง และ ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ ภาควิชาจิตวิทยา นางสาวอำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.