โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล คณะสังคมศาสตร์
โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ การไขข้อข้องใจเบื้องต้น โดยวิทยากร จากกองวิเทศสัมพันธ์ มก. เพื่อให้นิสิตที่สนใจได้รับฟังและสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล
ปีงบประมาณ 2567 และกิจกรรม Brown Bag โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล ปี 2566 โดยกลุ่มนิสิตที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ได้เล่าถึงวิธีการสมัครรับทุนและ
ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีมาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนโครงการฯ
ของคณะสังคมศาสตร์ที่ผ่านมาและในอนาคตต่อไป โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นส่งเสริมให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์มีโอกาส
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและมีประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาตนเอง เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายเพื่อนต่างชาติ
โดยได้มอบทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.