กิจกรรมการจัดการความรู้

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561  คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ได้จัดกิจกรรม "โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจร เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สมัยกรุงศรีอยุธยา" โดยนำคณาจารย์และบุคลากร ไปเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เป็นการนำเสนอความรู้ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ จากวิทยากรของภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้แก่ อ.สิทธารถ ศรีโคตร และ อ.ดร.เรวัตร หินอ่่อน  ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ระหว่างการบรรยายยังได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจฟังบรรยายจากวิทยากรทั้งสองท่าน อีกด้วย การจัดโครงการลักษณะดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการนำความรู้จากศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย นำเสนอในรูปแบบกึ่งวิชาการและกึ่งสันทนาการ อันเป็นแนวทางในการจัดระบบจัดการความรู้ของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.