กิจกรรมโครงการ U2T คลัสเตอร์ 5

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี และ อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง สมุทรสงคราม เพื่อต้อนรับท่านสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้น้ำตาลมะพร้าวบ้านบางขันแตก และเยี่ยมชมสินค้า OTOP เชิงนวัตวิถี ของตำบล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย) คลัสเตอร์ 5 คณะสังคมศาสตร์รับผิดชอบ โดยศูนย์การเรียนรู้น้ำตาลมะพร้าวนี้จะเป็นในการพัฒนาคุณภาพน้ำตาลมะพร้าว แปรรูป เพิ่มผลผลิด และเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลบางขันแตกต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.