ความเป็นมา

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2486 เป็นต้นมา รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้นได้แก่ วิชากฎหมาย ซึ่งเปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ของแผนกวิชานิติศาสตร์ ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์อื่นๆก็บางสอนเพียงรายวิชา เช่น สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบทโดยยังไม่มีภาควิชาต้นสังกัด
    ในปี พ.ศ.2509 ได้มีการก่อตั้งแผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ และต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2517 ได้มีการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ขึ้น โดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ตรงข้ามคณะเศรษฐศาสตร์ ในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงแรกยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการแต่อย่างใดจนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2518 จึงได้มีการจัดตั้ง สำนักงานเลขานุการเป็นส่วนราชการแรก เพื่อรองรับงานจัดการด้านธุรการ จากนั้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 จึงมีการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการ โดยยังมีสำนักงานเลขานุการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของหน่วยงานเพื่อรองรับการจัดบริการสนับสนุนด้านการบริหารและจัดการศึกษาแก่ภาควิชาต่างๆ ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการ ก็ยังเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชามีหัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดโดยมีที่ทำการ อยู่ ณ ชั้น 1 อาคาร 3 ทั้งนี้มีการแบ่งส่วนงานย่อยประกอบด้วย


 • Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  นางสาวมนัธญา นิลพันธุ์

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
 • Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  นางสาวจรรยา จัตตานนท์

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2557-2562

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
 • Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์

  รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2555-2557

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
 • Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  นางโปร่งเกศ เฉลิมวงศ์

  เลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2530-2555

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
 • Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  นางอรุณวรรณ ศรีวัฒนพงศ์

  เลขานุการคณะ

  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2526-2530

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
 • Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  นายสมยศ รังษีสุวรรณ์

  เลขานุการคณะ

  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2524-2526

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.