การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565   สำนักงานเลขานุการ ได้จัดโครงการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อเป็นการซักซ้อมกระบวนการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการที่ได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องในการที่จะขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผ.ศ. น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีและ ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มาให้แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.