สัมมนาคณาจารย์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัด โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566
หัวข้อ “Active learning and teaching: a transformation of social science education” เพื่อให้คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะอย่างแท้จริง รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อนำ
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี เป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.