การเสวนา KU SOC Lecture Series

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565  คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ วิกฤตไต้หวัน: นัยต่อการเปลี่ยนระเบียบระหว่างประเทศในอินโดแปซิฟิก? (Taiwan Crisis: Implications for changing international order in the Indo-Pacific?) โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี  อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  เพื่อเป็นการเปิดมุมมองของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสถานการณ์บริเวณช่องแคบไต้หวัน รวมทั้งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตและผู้สนใจในการวิเคราะห์เหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีมาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับท่านวิทยากรด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.