พิธีรับรางวัลคุณภาพ มก. 2564

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยคณะสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลคุณภาพ ประเภทที่ ๓ หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
- สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเตียงใต้ศึกษา.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.