โครงการ Upskill Reskill

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
 • IMG_7183

 • IMG_7178

 • IMG_7174

 • IMG_7176

 • IMG_7161

 • IMG_7152

 • IMG_7192

 • IMG_7149

 • IMG_7173

 • IMG_7169

 • IMG_7171

 • IMG_7157

 • IMG_7205

 • IMG_7248

 • IMG_7190

 • IMG_7153

 • IMG_7156

 • IMG_7163

 • IMG_7186

 • IMG_7150

 • IMG_7197

 • IMG_7160

 • IMG_7207

 • IMG_7208

 • IMG_7209

 • IMG_7211

 • IMG_7214

 • IMG_7218

 • IMG_7226

 • IMG_7231

 • IMG_7234

 • IMG_7235

 • IMG_7244

 • IMG_7187

 • IMG_7189

 • IMG_7245

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565  ผศ. น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Upskill & Reskill ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "CEO Vision ทักษะข้าราชการพันธ์ใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง" โดยวิทยากร นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุลและทีม นปร.รุ่นต่างๆ ทั้งนี้โครงการ Upskill-Reskill เป็นโครงการเสริมที่คณะสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อชดเชยสมรรถนะและทักษะทางสังคมศาสตร์ที่ขาดหายไปในช่วงการระบาดของ Covid-19 แก่บัณฑิตรหัส 60-61 ที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถมาฝึกปฏิบัติเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โดยจะมีหลักสูตรต่างมากมายในทุกสาขาวิชา

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.