โครงการรางวัลคุณภาพ ม.ก.2564

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ในการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง"ระบบยื่นเอกสารคำร้องของนิสิตผ่านระบบออนไลนฺ" ในงานโครงการรางวัลคุณภาพ ม.ก.ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 อันเป็นโครงการที่เป็นกลไกกระตุ้นให้ส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพื่อยกย่องส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในกระบวนการทำงานต่างๆ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนงานอื่นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นกลไกนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่สอง ที่คณะสังคมศาสตร์ ได้ส่งผลงานด้านเทคโนโลยีสานเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.