โครงการจัดทำแผนคณะสังคมศาสตร์ ปี 2565

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565”  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยยกร่างแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  แนวทางการบริหารงานของคณบดี และความคาดหวังของ “ภาคี” ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รูปแบบในการจัดโครงการเป็นลักษณะของการผสมผสาน ที่มีทั้งการประชุม ณ ห้องประชุมของคณะสังคมศาสตร์ และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ อันเนื่องจากเกิดสถานการณ์ของการแพร่ระบาด COVID-19 ขึ้นในสังคม โดยได้เชิญ รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.