การฝึกอบรมเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  คณะสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการฯได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ "หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564" โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาของคณาจารย์ ภายใต้เกณฑ์ข้อบังคับใหม่ สำหรับคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งการอบรมจัดในรูปแบบ Onsite และOnline โดยแอพพลิเคชั่น Zoom อีกด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.