การฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2564 ได้จัดการฝึกซ้อมใหญ๋ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นขั้นตอนต่างๆเหมือนจริง อันเป็นการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่  มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมฝึกซ้อมรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน โดยการฝึกซ้อมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรค  covid-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์ยังได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเสริมระบบการฝึกซ้อมฯได้แก่ 1.ระบบ vaccine passport เพื่อให้บัณฑิตยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีน และผลตรวจ ATK ผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้า 2.ระบบลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ ATK ผ่านการ scan QR-code ด้วย LINE-OA 3.ระบบลงทะเบียนรับอาหารกล่อง ผ่านการ scan QR-code และ 4. การลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านการ scan QR-code ด้วย LINE-OA โดยระบบดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นภายใต้นโยบายของท่านคณบดีในการนำคณะสังคมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Faculty

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.