โครงการ KU Digital Day

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565   คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะสังคมศาสตร์ ในงาน KU Digital Day จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการ สำนักหอสมุด และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ซึ่งเป็นงานที่จะรวบรวมผลงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยฯเพื่อนำมาเผยแพร่และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยผลงานที่นำเสนอได้แก่ ระบบลางานผ่านระบบออนไลน์  ระบบยื่นเอกสารของนิสิตผ่านระบบออนไลน์ และระบบบริหารจัดการการลงทะเบียนฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน Digital Platform เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้พ้นโทษ "Care Support Application" โดย ผศ.ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล อีกด้วย 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.