การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปรับปรุงหลักสูตร

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล ในหัวข้อ“การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” โดยวิทยากร ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ และ อ.ดร.จุฑารัตน์ จิตโสภา ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สำหรับเป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสายวิชาการของภาควิชาต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้ต่อไป โดยผู้ดำเนินรายการได้แก่ อ.ดร.วรพจน์ สืบประเสริฐกุล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี เข้าร่วมฟังด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.