การเสวนาวิชาการ“กัญชา เสรี จะดีหรือร้าย”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565   ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิด โครงการเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “กัญชา เสรี จะดีหรือร้าย” การเสวนาเรื่องกัญชา ในมิติ กฎหมาย การแพทย์ และผลกระทบต่อเยาวชน โดยวิทยากร นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และนายแพทย์ สุทธิพันธ์ ตรรกไพจิตร จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ซึ่งการเสวนานี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ ฝ่ายบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.