ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2566

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับระดับนิสิตปริญญาตรี เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ อันพึงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่กำหนดไว้
รวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีกล่าวต้อนรับและ
ให้โอวาทแก่นิสิตใหม่  หลังจากนั้นแต่ละภาควิชา
ยังได้จัดปฐมนิเทศในส่วนของภาควิชา เพื่อแนะนำหลักสูตรและคณาจารย์
รวมทั้งแนวทางการศึกษาของแต่ละสาขาด้วย 
ในปีนี้คณะสังคมศาสตร์มีนิสิตใหม่ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 998 คน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.