พิธีรับรางวัล Best practice ด้านงานคลัง

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลอันดับ 1  โครงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  สำหรับกลุ่มคณะขนาดใหญ่และ ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ ประธานโครงการศิลปศาสตรบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษรับรางวัลอันดับที่ 3  สำหรับโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมกำพลอดุลยวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทั้งนี้โครงการ Best Practice ด้านการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และบริหารพัสดุ จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ส่วนงานที่ได้มีการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.