โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  คณะกรรมการวิชาการได้จัด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พันธุ์เดชุคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข มานำเสนอกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และแนวทางการประเมินผลยุคใหม่เพื่อให้สอดคล้องต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายนักวิชาการ ซึ่งการอบรมประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฟังการบรรยายด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.