การฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษและฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “แนวทางเทคนิคในการเขียนผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์” โดยได้เรียนเชิญ รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มาบรรยาย
และนำเสนอหลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการเขียนผลงานทางวิชาการต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กังสดาล  เชาว์วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในการเปิดโครงการด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.