โครงการแข่งขันผลงานวิชาการและวิจัยฯ ปีการศึกษา 2560

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  คณะกรรมการกิจการนิสิตฯได้จัดโครงการ การแข่งขันผลงานวิชาการและการวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตสาขาวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ ส่งผลงานวิจัยทั้งในภาคการนำเสนอด้วยการบรรยายและการนำเสนอโดยภาคโปสเตอร์ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นิสิตได้พัฒนาทักษะที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาวิธีวิจัย มาประยุกต์ใช้และใช้งานจริง อันจะเป็นแนวทางเพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการปากเปล่ารวมทั้งสิ้น 16 หัวเรื่อง และภาคโปสเตอร์จำนวน 71 เรื่อง

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.