การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 " โดยวิทยากร รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารคณะในทุกส่วนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้ในเรื่อง EdPEx และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเตรียมการในทุกส่วนงานดำเนินการให้สอดคล้องตามเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.