การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านประธานกรรมการ ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 4 ท่าน ได้มาดำเนินการประเมินผลระบบประกันคุณภาพของคณะฯ ตามองค์ประกอบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก รวมทั้งการนำผลการประเมินมาพัฒนาจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านอื่นๆของหน่วยงานต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ให้ก้าวหน้าเป็นคณะวิชาชั้นนำด้านสังคมศาสตร์ของประเทศต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.