โครงการอบรมด้านประกันคุณภาพ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ตนเองเพื่อจัดทำโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) คณะสังคมศาสตร์”โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องและ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทีมพี่เลี้ยง EdPEx มก.) มานำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านดังกล่าวได้นำไปปรับใช้งานต่อไป
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.