กิจกรรมบริการวิชาการภาควิชาภูมิศาสตร์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2561  ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยจัดค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบนที่ผ่านการวัดความรู้ด้านภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวสอบวัดความรู้ครั้งที่ 2 ซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือ 6 คน ไปแข่งขันวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ระดับประเทศต่อไป ซึ่งวิทยากรประกอบไปด้วยคณาจารย์และผุ้ทรงคุณวุฒิของภาควิชา ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าอบรมระดับประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกต่อไป

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.