การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2561 สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ โดยนางสาวจรรยา จัตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานฯได้จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของทุกส่วนงาน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน ตลอดจนนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันหาทางเพื่อแก้ไข รวมทั้งการพิจารณาเสนอโครงการต่างๆในอันที่จะมีส่วนขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฎิบัติงานต่างๆด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.