การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560   คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เศรษฐบุตร    อิทธิธรรมวินิจ รองคณบดีฝ่ายกฎหมาย นโยบายและแผน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2561 ขึ้น ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 2561 โดยได้เรียนเชิญ ดร.อำนาจ วัดจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ มาเป็นวิทยากร ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหารในทุกระดับของส่วนงานประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานและผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.